Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 25/5/2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (General Data Protection Regulation) “GDPR”.

Στην επιχείρηση μας σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, και με αφορμή την εφαρμογή του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) σας γνωστοποιούμε ότι:

  • Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR) και τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μόνο για τη συνέχιση της συνεργασίας μας (Πώλησης αγαθών, Παροχής Υπηρεσιών) με έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού, καθώς επίσης και για τη διατήρηση του αρχείου προσφορών που έχουμε δώσει.
  • Εγγυόμαστε την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα (e‑mail, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, κλπ) δεν πρόκειται ποτέ να διατεθούν σε τρίτους για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.